Politikalarımız

Çevre Politikası

Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma sorumluluğunun bilincinde olan Termal Seramik, kurulduğu günden bu yana çevreye olan duyarlılığı ile sektörde örnek olmayı hedeflemiştir. Bu amaçla 1998 yılında yatırım alanının 40 000 m2 sinde ağaçlandırma çalışmalarına başlamış, 2006 yılı sonu itibariyle sayısı 11 000’i aşkın, başta çam ve sedir olmak üzere 10 farklı çeşit ağaç dikimi gerçekleştirmiştir. Bu sayede bir de çevre ödülü alan şirketimiz çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.

Çevreye duyarlı bir kuruluş olarak tüm çalışanlarımızla birlikte ;

• Faaliyetlerimizde çevreyi ve doğayı korumayı hedefleyen  yasal düzenlemeleri ve yükümlülükleri uygulamayı,

• Enerji ve doğal kaynakları korumayı ve tasarruflu kullanmayı,

• Teknolojik gelişmeleri takip ederek, mümkün olduğunca atıkları azaltmayı ve geri dönüşüm tekniklerini uygulamayı,

• Tüm süreçlerimizin tasarım ve uygulanmasında çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve çevreye verebilecek zararları azaltmayı,

• Resmi ve özel kuruluşların çevresel faaliyetlerini desteklemeyi  ve  etkinliklere katılmayı,

• Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevreye olan duyarlılığının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı,hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.

 

Sosyal Sorumluluk Politikası

Ürün güvenilirliği ve kalitesiyle dünya pazarında gurur verici bir saygınlığa sahip olan Termal Seramik, doğaya ve çalışanına verdiği önemle de rakiplerinden daha ileride olmayı hedeflemektedir. Ürünlerinin kalitesi ve müşterilerinin memnuniyetinin yanında çalışanlarının refahı için de üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmektedir. Firmamız ülkemizde geçerli olan çalışma yasası ve uluslararası kabul görmüş çalışma kriterlerini en iyi şekilde uygulamayı amaçlamakta ve ;

• 15 yaşın altında çocuk işgören çalıştırmadığını,

• Çalışanlarından işe girişte herhangi bir depozit veya kimliklerine zorla alıkoyma, zorla çalıştırılma olmadığını,

• Çalışan ücretlerinin yasal düzenlemeler çerçevesinde olduğunu,

• Ücretlerini çalışanlarına zamanında ve eksiksiz ulaştırdığını,

• Yasaların öngördüğü çalışma ve fazla mesai saatlerini aşmadığını,

• Çalışanları arasında cinsiyet, etnik köken vb. nedenlerden dolayı farklı muamele veya fiziksel ve psikolojik baskı uygulamadığını,

• İşletme içinde kurmuş olduğu iş güvenliği ve işçi sağlığı kurulu bünyesinde her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini aldığını,

• Çalışanlarına sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı tanıdığını,

• Tedarikçi seçiminde bu kriterleri dikkate aldığını,  taahhüt etmektedir.

 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çevre ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan Termal Seramik olarak çalışanlarımıza daha temiz, hijyenik ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak için gerekli tedbirleri almak görevimizdir. Bu amaçla fabrika bünyesinde oluşturulan iş güvenliği ve işçi sağlığı kurulu kapsamında gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

• Üretimde ve üretim öncesi faaliyetlerde çevreye veya çalışanlarımızın sağlığına zararlı olabilecek etkileri araştırarak önlemler almak,

• İşletme ortamında çalışma şartlarının temiz ve hijyenik olmasını sağlamak,

• Sıfır iş kazası hedefine ulaşmak için gerekli tedbirleri almak,

• Makine, cihaz, araç gereçlerden kaynaklanabilecek riskleri en aza indirgemek,

• Tüm personelimize iş güvenliği konusunda eğitimler vererek bilinçlendirmek,

• İş güvenliği ve sağlığı konusunda geçerli olan yasa ve yönetmelikleri uygulamak,

Termal Seramik çalışanları olarak hepimizin görevidir.

 

Politikalarımız